Radio Centraal beluisteren via internet: Stream in OGG formaat [Status]

8 Gestelde vragen

 1. Wat is streaming?
  - Streaming is de stroom van de muziek van een server via internet naar uw player (meestal computer)
 2. Is streaming zoiets als podcast?
  - streaming is live uitzending omgezet naar internetradio, vergelijk met live luisteren.
  - podcast is een opname die nadien terug beluisterd kan worden op eender welk moment, vergelijk met download.
 3. Waarom streamen? Komt streaming in plaats van de radiouitzending?
  - Dat is zeker niet de bedoeling; Radio Centraal is in de eerste plaats FM radio!
  - We willen vooral een kans bieden aan mensen die buiten het luisterbereik wonen om ook te luisteren.
 4. Hoeveel mensen kunnen luisteren?
  - Op dit moment 250. De streaming kost ons meer geld voor meer luisteraars, dus we zijn financieel beperkt in aantal verbindingen.
  - 1 luisteraar = 1 stream-verbinding.
 5. Waarom streamen in .ogg?
  - Het is de beste kwaliteit in verhouding tot de grootte.
  - Het is een formaat dat vrij kan geprogrammeerd worden voor spelers van eender welk systeem.
 6. Waarom gebruiken jullie niet (vul commercieel mediaformaat in) dat ik op mijn computer heb?
  - Wij weten niet wat u op uw computer hebt. Waarschijnlijk hebt u daar niet bewust voor gekozen maar was het er "toevallig" al. Dat toeval wordt bepaald door de firma die uw computer voorzien heeft van een systeem. Wij dienen niet de belangen van die firmas, wij zijn onafhankelijk.
  - Als u wel bewust voor een bepaalde player gekozen had, kan u ook voor een andere kiezen: ogg is een onafhankelijk formaat dus er is de meeste kans dat u een programma vindt zonder privacy-gevoelige gegevens te moeten afstaan.
 7. Waarom zo moeilijk?
  - computers veranderen doorlopend, systemen ook. Wij kiezen niet in het voordeel van een commercieel formaat dat op eender welk moment door de firma die het bezit kan gewijzigd worden of door patenten of andere gebruiksrechten bezwaard kan worden. Ze kunnen u op een bepaald moment "beletten" bepaalde dingen te spelen, bv door een downgrade. Wij kijken naar de lange termijn en naar zoveel mogelijk verschillende systemen bereiken (Centraal is diversiteit en eigenheid), en vragen dus een kleine moeite als u graag wil luisteren; die moeite is even groot voor elk systeem - niemand wordt bevoordeeld.
  - We hebben op de 3 meest voorkomende systemen getest en zijn dus zeker dat het daarop werkt. Op meer ook trouwens. Zie beschrijvingen.
 8. Ik kan geen verbinding krijgen!
  - Uw player staat al een tijd te spelen? Misschien is hij stilgevallen (bv omdat uw ip adres ververst werd door uw provider). Druk terug op play.
 9. - Misschien is de verbinding tussen de studio en de streaming server (die op een andere locatie staat) tijdelijk verbroken. Dat gebeurt ongeveer 1 keer per dag bij het verversen van het IP adres van onze verbinding. Probeer even later opnieuw.
  - Misschien is het maximum aantal luisteraars bereikt. Dat kan je nazien in Status op de voorpagina. Wacht even en probeer later nog eens, misschien stopte er iemand met luisteren. Schakel zelf ook op stop als je niet meer luistert om anderen een kans te geven. Trouwens het luisteren telt mee voor je eigen internet-verbruik!
  - Misschien is er een probleem bij de provider waar onze server staat. Mogelijk kan je dat afleiden uit de statuspagina (bv als die ook niet bereikbaar is). De provider zal dat zo snel mogelijk oplossen. Check regelmatig de statuspagina en verwittig eventueel iemand van Radio Centraal als die statuspagina of de stream lange tijd onbereikbaar blijft.
 10. ...

streaming - overzicht-howto - gestelde vragen - reacties - about

Radio Centraal 15-11-07 ev. / Inhoud: wim webgang / streaming / update: 15-11-07